قطعات رنگ فابریک ایران خودرو سایپا وافت قیمت در تصادف


نویسنده : مدیریت

در تصادف بین دو خودرو امکان مطالبه افت قیمت وجود دارد معمولا خسارت ناشی از افت قیمت خودرو توسط بیمه های تعیین خسارت قابل جبران نیست و راننده مقصر باید جبران خسارت کند و ان را بپردازد خسارت ناشی از تصادف و اتفاقات که موجب خسارت میشود راکارشناس تعیین خسارت میکند وتعیین خسارت به عوامل مختلفی از جمله سال ساخت رنگ وغیره بستگی دارد برای تعیین خسارت افت قیمت باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد تا کارشناس ان را تعیین کند البته اینگونه خسارات با بیمه بدنه خودروی مقصر نیز قابل جبران است خسارت تا مبلغ بیست میلیون در شورای حل اختلاف قابل پیگیری است ولی مبلغ بیشتر بیست میلیون را در دادگاهها باید پیگیری کرد لازم است یاد اوری کنیم که یک خودروی روی صفر که بطور طبیعی افت قیمت سال وکارکرد را تجربه نکرده با یک تصادف به شدت دچار افت قیمت خواهد شد وهرچه سن و کارکرد بیشتر باشد این افت قیمت کمتر درنظر گرفته خواهد شد. این نکته را یاداورمی شویم که افت قیمت وخسارت خودرویی که از عقب تصادف کرده بیشتر در نظر گرفته خواهد شد زیرا گلگیر عقب جدا شدنی نیست ولی مثلا درب جلو چپ یا درب جلو راست ویا درب موتور که قابل تعویض هستند بطور عادی ده درصد در نظر میگیرند این را نیز یاداوری کینم که سپر ها دستگیرهای بیرونی اینه های بغل وحتی رکاب درصورت تعویض انها تاثیری در ارزش گذاری خودرو نخواهند داشت . قوانین ثابتی برای محاسبه دقیق افت قیمت طی هرسال نیز وجودندارد وبطور عرفی درسال اول ده تا دوازده درصد ودرسال دوم شانزده تا هجده درصد ودر سال سوم نزدیک به بیست و سه درصد ودرسال چهارم بیست و هفت درصد محاسبه خواهد شد که افت قیمت نیز براین مبنا محاسبه خواهد شد که شامل همه خودروهای خاجی وایرانی است . برای مثال اگر قیمت 206صفر را صد میلیون درنظر بگیریم با تعویض یک درب قیمت ان 90 میلیون درنظر می گیرند و برای تعویض همان درب افت قیمت بطور تقریبی 10 میلیون محاسبه میشود(البته باتوجه به کارکردورنگ خودرو)حالا اگر هزینه های ناشی از تعمیر وصافکاری نقاشی رابه هزینه های فوق اضافه کنیم به مبلغی بالای 13تا12 خواهیم رسید.... که یکی از راهکارهای پیشنهادی ما تعویض قطعات اسیب دیده با قطعات رنگ فابریک است .توجه فرمایید (((رنگ فابریک))) نه رنگ کوره ای .زیرا رنگ های کوره ای معمولا توسط کارشناسان رنگ به راحتی قابل تشخیض است . ولی قطعات رنگ فابریک به دلیل اینکه توسط کارخانه مربوطه رنگ شده واز لحاظ تم رنگ ورباتی که قطعه را رنگ میکند و نیز قطر رنگ قابل تشخیص نیست یا به سختی قابل تشخیص است که باز هم دربرگه تشخیص رنگ تعویض ولی رنگ فابریک ذکر میشود . که اگر صافکار مربوطه درست واجزا را بر روی ماشین سوار کند وبه پیچ هاو لولا ها اسیب نزند این احتمال خیلی خیلی کم خواهد شد . با توجه به گرانی خودرو دراین روزها فروشگاه ماشین خان سعی در تامین قطعات بدنه خودروهای سایپا وایران خودرو رادارد . این قطعات شامل درب چپ پراید(راننده). درب راست جلو پراید .درب عقب پراید . درب موتور رنگ فابریک .درب پراید 111 .قطعات بدنه رنگ فابریک پراید . درب فابریک پراید . درب جلو پراید کارخانه ای . درب جلو 206 . درب چپ جلو206 . درب جلو راست 206 . درب عقب چپ206 . قطعات بدنه206 درب عقب راست 206 . درب صندوق 206 . درب موتور 206 رنگ فابریک . درب ال90 . درب جلو چپ ال90 . درب راست جلو ال90 . قطعات ال90 . درب صندوق ال90 . درب صندوق تندر پلاس . درب موتور ال90 . درب عقب چپ ال90 . درب عقب راست ال90 . درب راست جلو پارس . درب جلو چپ پارس . درب موتور پارس . درب جلو چپ کوییک . درب جلو راست کوییک . درب عقب چپ کوییک . درب موتور کوییک . درب صندوق کوییک . درب عقب راست کوییک . درب تیبا جلو چپ (راننده) . درب تیبا راست . درب عقب تیبا .درب جلو راست تیبا . درب صندوق تیبا2 . درب شرکتی تیبا . درب جلو ساینا . درب جلو چپ ساینا . درب عقب ساینا . درب سراتو . درب جلوچپ سراتو . درب جلو راست سراتو . درب عقب سراتو . درب موتور سراتو . درب صندوق سراتو . درب رنگ فابریک سراتو درب شرکتی سراتو است

بیشتر بخوانید »

فروش قطعات بدنه رنگ فاریک پراید، تیبا، ساینا و کوییک


نویسنده : مدیریت

درب صندوق پراید 131، درب صندوق پراید صبا ، درب صندوق عقب پراید رنگ شرکتی کد رنگ 507و501 موجود است ، درب موتور پراید ۱۳۱ رنگ فابریک ، درب موتور پراید صبا رنگ فابریک ، درب موتور 131 رنگ شرکتی فابریک ،کاپوت پراید شرکتی ، درب پراید شرکتی ، درب موتور پراید شرکتی ، درب پراید شرکتی، درب پراید111 رنگ فابریک ،درب صندوق پراید 111رنگ فابریک ،درب پراید111 شرکتی ،درب پراید ، قیمت درب صندوق عقب پراید 111،درب پراید شرکتی، درب پراید111 رنگ فابریک ،درب صندوق پراید 111رنگ فابریک ،درب پراید111 شرکتی ،درب پراید ، قیمت درب صندوق عقب پراید 111، درب پراید شرکتی ،درب پراید رنگ فابریک ،درب جلو راست پراید، درب پرایدرنگ شرکتی ،بدنه رنگ فابریک ،درب پراید شرکتی ،درب پراید رنگ فابریک ،درب جلو راست پراید، درب پرایدرنگ شرکتی ،بدنه رنگ فابریک ، درب پراید شرکتی، درب عقب چپ پراید رنگ فابریک،درب چپ عقب پراید رنگ فابریک،درب عقب پراید،درب پرایدشرکتی،درب عقب پراید ۱۳۱،قیمت درب عقب پراید، درب فابریک پراید132 ، گلگیر پراید ، گلگیر پراید شرکتی ، گلگیر جلو پراید ، تعویض گلگیر چپ پراید ، گلگیر پراید رنگ فابریک ، گلگیر جلو پراید 131 ، گلگیر پراید فابریک ، قیمت گلگیر پراید گلگیر پراید 111 گلگیر پراید 111 رنگ فابریک راست ، گلگیر پراید111 ،درب پراید رنگ فابریک ،گلیر پراید شرکتی ،قیمت گلگیر پراید1/300/000تومان رنگ فابریک ،گلگیر چپ پراید111رنگ فابریک، گلگیرپراید (((تیبا))) درب تیبا شرکتی،درب تیبا رنگ فابریک درب تیبا کوره ای درب جلو چپ تیبا،درب تیبا ۲ ،درب تیبا2رنگ فابریک ، درب تیبا جلو راست تیبا شرکتی ، درب فابریک تیبا ،درب جلو چپ تیبا شرکتی فابریک ، درب تیبا شرکتی، درب تیبا ،درب عقب تیبا..تیبا2 رنگ فابریک L R، درب عقب تیبا فابریک ، قیمت قطعات بدنه تیبا ، درب تیبا عقب قیمت ،درب صندوق تیبا فابریک ، درب صندوق تیبا 2 فابریک درب صندوق تیبا 2 کوره ای ، درب تیبا شرکتی، درب تیبا ،درب عقب تیبا..تیبا2 رنگ فابریک L R، درب عقب تیبا فابریک ، قیمت قطعات بدنه تیبا ، درب تیبا عقب قیمت ،درب فابریک تیبا ،درب تیبا رنگ کوره ای ، درب تیبا ، درب جلو تیبا شرکتی ،درب تیبا دو ،درب تیبا یک ،درب تیبا رنگ فابریک ، درب تیبا قیمت 000 درب جلو راست تیبا رنگ فابریک ، درب صندوق تیبا فابریک ،درب تیبا یک 1 کوره ای ، رب تیباشرکتی، درب تیبا ، درب تیبا رنگ فابریک ،درب صندوق تیبا رنگ فابریک ، درب فابریک تیبا ، درب صندوق عقب تیبا یک 1شرکتی،قیمت درب صندوق تیبا 1 رنگ شده ، درب ساینا شرکتی ، درب فابریک ساینا ،درب ساینا رنگ فابریک ، قیمت درب جلو ساینا 0000000تومان ، درب ساینا جلو چپ رنگ فابریک ، قطعات بدنه ساینا شرکتی ،درب ساینا رنگ کوره ای ، درب سایناشرکتی ، درب ساینا رنگ فابریک،درب عقب راست ساینا ،درب ساینا عقب راست رنگ فابریک، قیمت درب عقب راست ساینا رنگ فابریک ،درب عقب ساینا رنگ کوره ای ، گلگیر ساینا ،گلگیر جلو ساینا ، گلگیر ساینا قیمت ، قیمت گلگیر جلو ساینا رنگ فابریک 0000 تومان ،گلگیر جلو راست ساینا رنگ فابریک، قطعات ساینا اتومات، قطعات بدنه ساینا، گلگیر ساینا رنگ کوره ای ، گلگیر ساینا ،گلگیر جلو ساینا ، گلگیر ساینا قیمت ، قیمت گلگیر جلو ساینا رنگ فابریک 000 تومان ، گلگیر ساینا رنگ کوره ای ، درب موتور ساینا رنگ فابریک، کاپوت ساینا شرکتی ، درب ساینا شرکتی، درب موتور ساینا شرکتی ،کاپوت جلو ساینا ، کاپوت ساینا رنگ فابریک ،کاپوت ساینا رنگ کوره ای ، درب ساینا شرکتی،درب صندوق عقب ساینا رنگ فابریک، درب صندوق ساینا رنگ کوره ای ، درب صندوق ساینا، قیمت درب صندوق ساینا رنگ فابریک 000000تومان بدنه ساینا،ارسال طبق کد رنگ،خرید و قیمت گلگیر جلو تیبا رنگ فابریک ,  قیمت گلگیر تیبا جلو فابریک , گلگیر جلو تیبا استوک ,  گلگیر تیبا 2سفید فابریک ,خرید و قیمت گلگیر تیبا رنگ فابریک, قیمت گلگیر تیبا ۲ سفید , خرید و قیمت گلگیر تیبا رنگ شده , گلگیر تیبا رنگ شده ،گلگیر تیبا فابریک قیمت ،گلگیر تیبا فابریک چپ جلو راننده ،گلگیر تیبا رنگ فابریک قیمت ،درب و گلگیر تیبا 2 و تیبا صندوق دار رنگ فابریک ،گلگیر تیبا شرکتی سایپا , بدنه فابریک_گلگیر تیبا ، گلگیر تیبا رنگ فابریک ، قیمت گلگیر جلو تیبا صندوق دار ،گلگیر فابریک تیبا 2 ، گلگیر تیبا جلو شاگرد راست ، گلگیر تیبا رنگ فابریک مشکی_سفید_نوک مدادی_خاکستری،گلگیر تیبا فابریک کرج ،گلگیر تیبا فابریک رشت،گلگیر تیبا فابریک قزوین،گلگیر تیبا فابریک چالوس، گلگیر تیبا فابریک یزد،گلگیر تیبا فابریک شیراز ،گلگیر تیبا فابریک ساوه ،گلگیر تیبا فابریک خرم آباد ،گلگیر تیبا رنگ شده شرکتی فابریک ،گلگیر تیبا رنگ شده کوره ای،کاپوت تیبا فابریک ,خرید و قیمت کاپوت تیبا رنگ فابریک ,خرید و قیمت کاپوت تیبا ۲رنگ فابریک ,قیمت درب موتور تیبا 2 استوک , کاپوت تیبا ۲ استوک سفید فابریک , خرید و قیمت درب موتور کاپوت تیبا شرکتی سایپا,  خرید و قیمت کاپوت تیبا رنگ شده ،خرید و قیمت کاپوت رنگ شده شرکتی ،قیمت کاپوت تیبا خام ، خرید و قیمت کاپوت تیبا دست دوم ، خرید کاپوت تیبا 1، خرید و قیمت کاپوت تیبا اصلی ، کاپوت فابریک تیبا 2 ،قیمت کاپوت تیبا رنگ شده کوره ای ، قیمت کاپوت تیبا سفید ، قیمت کاپوت تیبا دیجی کالا ، کاپوت تیبا رنگ فابریک مشکی_سفید_نوک مدادی_خاکستری ، کاپوت تیبا فابریک کرج ،کاپوت تیبا فابریک رشت ، کاپوت تیبا فابریک قزوین ، کاپوت تیبا فابریک چالوس، کاپوت تیبا فابریک یزد،کاپوت تیبا فابریک شیراز ،کاپوت تیبا فابریک ساوه ،کاپوت تیبا فابریک خرم آباد ،گلگیر تیبا رنگ شده شرکتی فابریک ،کاپوت تیبا رنگ شده کوره ای،درب ساینا ، قیمت کاپوت ساینا ، خرید و قیمت کاپوت ساینا رنگ فابریک ، خرید و قیمت کاپوت ساینا اس فابریک ، کاپوت ساینا اس قیمت ، قیمت کاپوت ساینا سفید ،خرید و قیمت کاپوت ساینا رنگ فابریک ، کاپوت ساینا فابریک ، خرید و قیمت کاپوت ساینا استوک ، خرید و قیمت کاپوت ساینا سایپا شرکتی ،کاپوت ساینا فابریک کرج ، بدنه فابریک_کاپوت ساینا ،بدنه ساینا فابریک کرج ، کرج بدنه فابریک ساینا ، خرید و قیمت کاپوت ساینا سایپا یدک ،خرید و قیمت کاپوت ساینا سایپا ،خرید و قیمت کاپوت ساینا ،کاپوت جلو ساینا ،قیمت کاپوت ساینا ، کاپوت ساینا رنگ شده فابریک ،خرید و قیمت کاپوت ساینا s، بدنه فابریک_کاپوت ساینا ، خرید و قیمت کاپوت ساینا اصلی ، کاپوت فابریک ساینا ،قیمت کاپوت ساینا رنگ شده کوره ای ، قیمت کاپوت ساینا سفید ، قیمت کاپوت ساینا دیجی کالا ، کاپوت ساینا _ساینا رنگ فابریک مشکی_سفید_نوک مدادی_خاکستری ، کاپوت ساینا فابریک کرج ،کاپوت ساینا فابریک رشت ، کاپوت ساینا فابریک قزوین ، کاپوت ساینا فابریک چالوس، کاپوت ساینا فابریک یزد،کاپوت ساینا فابریک شیراز ،کاپوت ساینا فابریک ساوه ،کاپوت ساینا فابریک خرم آباد ،گلگیر ساینا رنگ شده شرکتی فابریک ، گلگیر و کاپوت ساینا رنگ فابریک ،کاپوت ساینا رنگ شده کوره ای، خرید و قیمت گلگیر ساینا رنگ فابریک چپ راننده، قیمت گلگیر ساینا رنگ فابریک ، خرید و قیمت گلگیر ساینا رنگ شده جلو چپ راننده ، خرید و قیمت گلگیر ساینا رنگ فابریک جلو راست شاگرد ، خرید و قیمت گلگیر ساینا و ساینا s رنگ شده ، خرید و قیمت گلگیر عقب ساینا چپ راننده ، خرید و قیمت گلگیر ساینا رنگ شده ،خرید و قیمت گلگیر ساینا سایپا شرکتی ،قیمت گلگیر جلو ساینا شرکتی ،گلگیر جلو ساینا خام،خرید و قیمت گلگیر جلو راست ساینا ،قیمت گلگیر ساینا رنگ فابریک ، بدنه فابریک_گلگیر جلو ساینا ، گلگیر جلو ساینا فابریک کارخانه ،گلگیر ساینا رنگی ،گلگیر ساینا رنگ شده فابریک ،گلگیر ساینا رنگ شده کوره ای ،قیمت گلگیر فابریک ساینا،بدنه فابریک_ ساینا ،گلگیر ساینا رنگ فابریک مشکی_سفید_نوک مدادی_خاکستری ،گلگیر ساینا فابریک کرج ،گلگیر ساینا فابریک رشت،گلگیر ساینا فابریک قزوین،گلگیر ساینا فابریک چالوس، گلگیر ساینا فابریک یزد،گلگیر ساینا فابریک شیراز ،گلگیر کوییک فابریک ساوه ،گلگیر ساینا فابریک خرم آباد ،گلگیر ساینا رنگ شده شرکتی فابریک ،بهترین قیمت گلگیر ساینا رنگ شده کوره ای،خرید و قیمت درب جلو ساینا راست رنگ فابریک شاگرد، درب جلو ساینا راست رنگ فابریک سفید، خرید و قیمت درب ساینا اس saina s فابریک سفید راست شاگرد ، خرید و قیمت درب جلو ساینا راست رنگ شده، خرید و قیمت درب ساینا رنگ فابریک جلو چپ راننده ، درب ساینا فابریک ، خرید و قیمت درب جلو راست ساینا رنگ شده ،خرید و قیمت درب ساینا شرکتی سایپا ، درب جلوی ساینا اس قیمت ،بدنه فابریک_درب ساینا، درب عقب چپ ساینا سایپا ، خرید و قیمت درب ساینا رنگ فابریک چپ عقب ، درب عقب چپ ساینا فابریک ، درب ساینا رنگ فابریک عقب ،خرید و قیمت درب ساینا سایپا ، خرید و قیمت ساینا رنگ فابریک عقب راست ، خرید و قیمت درب ساینا رنگ شده عقب ، قیمت درب عقب ساینا ،قیمت درب عقب ساینا رنگ فابریک ،قیمت درب عقب ساینا چپ ،قیمت درب ساینا راست ،قیمت درب عقب راست ساینا اس سفید ، خرید و قیمت درب عقب استوک ساینا ،قیمت درب استوک ساینا سفید ، درب رنگ فابریک ساینا ، درب ساینا ،قیمت درب عقب ساینا رنگ فابریک ،قیمت درب رنگ فابریک ساینا ، درب ساینا رنگ فابریک ، قیمت درب جلو راست ساینا ، قیمت و خرید درب جلو راست ساینا ، قیمت درب ساینا خام ،بهترین قیمت خرید درب جلو راست ساینا،بهترین قیمت خرید درب جلو چپ ساینا ، خرید و قیمت درب و گلگیر ساینا فابریک ، بدنه فابریک_درب و گلگیر ساینا، درب ساینا فابریک کرج ، درب ساینا فابریک رشت ، درب ساینا فابریک قزوین ، درب ساینا فابریک چالوس، درب ساینا فابریک یزد،درب ساینا فابریک شیراز ،درب ساینا فابریک ساوه ، درب ساینا فابریک خرم آباد ،گلگیر ساینا رنگ شده شرکتی فابریک ، گلگیر و کاپوت ساینا رنگ فابریک ، درب ساینا رنگ شده کوره ای،، خرید و قیمت درب صندوق ساینا رنگ فابریک ، قیمت درب صندوق ساینا شرکتی سایپا ، خرید و قیمت درب صندوق عقب ساینا اس s رنگ فابریک ، خرید و قیمت درب صندوق عقب ساینا رنگ فابریک ، صندوق فابریک ساینا ،قیمت درب صندوق ساینا استوک ، درب صندوق ساینا سفید فابریک ،درب صندوق عقب ساینا اس ، قیمت درب صندوق عقب ساینا اس ، قیمت درب صندوق عقب ساینا شرکتی ، قیمت صندوق عقب ساینا ، خرید صندوق عقب ساینا ، درب صندوق عقب ساینا اس ، درب عقب ساینا شرکتی ،قیمت درب صندوق عقب فابریک ساینا ، درب صندوق ساینا رنگ فابریک ، درب صندوق ساینا ، قیمت درب عقب ساینا رنگ فابریک ، درب عقب ساینا شرکتی،بهترین قیمت خرید درب جلو چپ ساینا ، خرید و قیمت درب و گلگیر ساینا فابریک ، بدنه فابریک_درب و گلگیر ساینا، درب صندوق عقب ساینا فابریک کرج ، درب صندوق عقب ساینا فابریک رشت ، درب صندوق ساینا فابریک قزوین ، درب صندوق عقب ساینا فابریک چالوس، درب صندوق عقب ساینا فابریک یزد،درب صندوق عقب ساینا فابریک شیراز ،درب صندوق ساینا فابریک ساوه ، درب صندوق عقب ساینا فابریک خرم آباد ،گلگیر عقب ساینا رنگ شده شرکتی فابریک ، گلگیر و کاپوت ساینا رنگ فابریک ، درب صندوق عقب ساینا رنگ شده کوره ای،گلگیر کوییک , گلگیر کوییک اس , گلگیر کوییک فابریک ,خرید و قیمت گلگیر کوییک رنگ فابریک سفید_مشکی_نقره ای , گلگیر جلو چپ راننده کوییک آر R رنگ فابریک , گلگیر جلو راست کوییک کوییک آر R فابریک , خرید و قیمت گلگیر رنگ فابریک کوییک جلو چپ راننده, خرید و قیمت گلگیر جلو راست کوییک رنگ فابریک شاگرد , گلگیر کوییک استوک سفید فابریک , قیمت گلگیر کوییک R سایپا شرکتی سفید, گلگیر جلو کوییک مشکی فابریک ، گلگیر فابریک کوییک ،گلگیر کوییک رنگ شده فابریک ،گلگیر کوییک رنگ شده کوره ای ،قیمت گلگیر فابریک کوییک ،بدنه فابریک_گلگیر کوییک ،گلگیر کوییک رنگ فابریک مشکی_سفید_نوک مدادی_خاکستری،گلگیر کوییک فابریک کرج ،گلگیر کوییک فابریک رشت،گلگیر کوییک فابریک قزوین،گلگیر کوییک فابریک چالوس، گلگیر کوییک فابریک یزد،گلگیر کوییک فابریک شیراز ،گلگیر کوییک فابریک ساوه ،گلگیر کوییک فابریک خرم آباد ،گلگیر کوییک رنگ شده شرکتی فابریک ،بهترین قیمت گلگیر کوییک رنگ شده کوره ای،درب کوییک فابریک , درب کوییک رنگ فابریک , قیمت درب کوییک فابریک ,درب فابریک کوییک مشکی , قیمت درب عقب کوییک فابریک , درب استوک کوییک , خرید قیمت درب جلو چپ کوییک فابریک , درب کوییک آر R رنگ فابریک , درب جلو چپ کوییک سفید فابریک, درب جلو چپ کوییک سفید ،درب جلو راست شاگرد کوییک فابریک , درب جلو راست کوییک آر رنگ فابریک , خرید و قیمت درب جلو راست کوییک سایپا شرکتی ,درب کوییک فابریک جلو شاگرد راست ، درب عقب کوییک سایپا , درب عقب کوییک سفید راست ,درب کوییک استوک , درب سفید کوییک فابریک سایپایی , قیمت درب کوییک فابریک , قیمت درب عقب کوییک فابریک , قیمت درب عقب کوییک رنگ فابریک , درب عقب کوییک ،قیمت درب عقب کوییک فابریک ، خرید و قیمت درب عقب کوییک رنگ شده ،گلگیر جلو کوییک فابریک ، درب کوییک سفید سقف مشکی ،درب کوییک فابریک سفید سقف قرمز ، درب کوییک فابریک مشکی_نقره ای_کرم_آبی_خاکستری_نوک مدادی ،بهترین قیمت خرید درب جلو چپ کوییک ،بهترین قیمت خرید درب جلو راست کوییک ،بهترین قیمت خرید درب جلو چپ کوییک ،خرید و قیمت درب و گلگیر کوییک فابریک ، بدنه فابریک_درب و گلگیر کوییک، درب کوییک فابریک کرج ، درب کوییک فابریک رشت ، درب کوییک فابریک قزوین ، درب کوییک فابریک چالوس، درب کوییک فابریک یزد،درب کوییک فابریک شیراز ،درب کوییک فابریک ساوه ، درب کوییک فابریک خرم آباد ،گلگیر کوییک رنگ شده شرکتی فابریک ، گلگیر و کاپوت کوییک رنگ فابریک ، درب کوییک رنگ شده کوره ای، ،

بیشتر بخوانید »

نگهداری از رنگ خودرو


نویسنده : مدیریت

🔰دلایل خرابی رنگ خودرو چیست؟ رنگ خودرو ترکیبی از مواد شیمیایی گوناگون است که تحت تاثیر اشعه های ماورای بنفش خورشید عمر مفید خود را از دست می دهد. مفید خود را از دست می دهد. برای مثال اگر قرار است رنگ یک خودرو 50 سال عمر کند، ممکن است بر اثر تابش نور مستقیم خورشید عمر آن به بیشتر از 30 سال نرسد. چگونه خط و خراش هاى رنگ خودرو را ترميم كنيم؟ چگونگی پولیش رنگ خودرو به صورت دستی اصول نگهداری از رنگ خودرو رنگ خودرو ترکیبی از مواد شیمیایی گوناگون است که تحت تاثیر اشعه های ماورای بنفش خورشید عمر مفید خود را از دست می دهد. برای مثال اگر قرار است رنگ یک خودرو 50 سال عمر کند، ممکن است بر اثر تابش نور مستقیم خورشید عمر آن به بیشتر از 30 سال نرسد. در کشوری مثل ایران که چهار فصل را به صورت کامل به خود می بیند، نگهداری از خودرو هم باید متناسب با این فصل ها باشد، چه در زمستان و چه در تابستان.اما در تابستان که خورشید بی وقفه می تابد و گرمای هوا بیداد می کند، بر سر رنگ خودروها چه می آید؟ اگر رنگ خودرو را چیزی شبیه پوست انسان در نظر بگیریم، باید دید چه آسیب هایی رویی ترین لایه خودرو را تهدید می کند؟ و آیا چیزی شبیه کرم ضدآفتاب برای خودرو وجود دارد که بتوان روی بدنه خودرو زد تا رنگ آن از آسیب های تابش نور خورشید در امان باشد؟البته تهدیدهایی که برای رنگ خودرو وجود دارد الزاما به تابش نور مستقیم خورشید بازنمی گردد و موارد دیگری هم وجود دارد: مواردی مانند باران های اسیدی، فضولات پرندگان، شیره برخی درختان که مواد اسیدی دارد و…. حال ببینیم تهدیدهایی که برای رنگ خودرو وجود دارد چیست؟ همان طور که می دانید، رنگ خودرو ترکیبی از مواد شیمیایی گوناگون است که تحت تاثیر اشعه های ماورای بنفش خورشید عمر مفید خود را از دست می دهد. برای مثال اگر قرار است رنگ یک خودرو 50 سال عمر کند، ممکن است بر اثر تابش نور مستقیم خورشید عمر آن به بیشتر از 30 سال نرسد. اما از آنجایی که حالا در گرم ترین روزهای سال قرار داریم و نور خورشید همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است، یک کارشناس خودرو پیشنهاد می کند که برای حفظ رنگ خودروی خود از آسیب های ناشی از تابش نور مستقیم خورشید در تابستان، تا جایی که می توانید خودرو را در سایه نگه دارید. این کار هم به حفظ رنگ خودرویتان کمک می کند و هم از گرم شدن بیش از اندازه قطعات پلاستیکی داخل خودرو پیشگیری می کند، قطعات پلاستیکی داخلی خودرو در اثر گرمای بیش از حد گازهایی از خود منتشر می کنند که به علت شیمیایی بودن برای سلامت سرنشینان مضر است. در واقع می توان گفت این واکس محافظ عملکردی شبیه کرم ضدآفتاب برای خودرو دارد، البته با این تفاوت که لازم نیست هر روز آن را روی بدنه خودرو بزنید؛ بلکه به پیشنهاد کارشناسان حداقل سالی یک بار و حداکثر سالی دو بار استفاده از این واکس برای خودرو کافی است. این واکس را می توانید از بازار لوازم جانبی خودرو تهیه کنید. استفاده از چادر پیشنهاد دیگری است که می توان برای رهایی رنگ خودرو از اشعه های مضر خورشید آن را امتحان کرد. اما توجه داشته باشید که هر چادری برای خودرو مناسب نیست. برای مثال برخی از چادرهای پلاستیکی که در بازار هستند بیشتر باعث صدمه رساندن به رنگ خودرو می شوند، زیرا این چادرها زبر هستند و هنگام استفاده خط های بیشماری بر بدنه خودرو به یادگار می گذارند. مشکل دیگری که این چادرهای پلاستیکی دارند این است که با تابش نور مستقیم آفتاب و گرم شدن بر اثر گرما، گازهایی شیمیایی از خود متصاعد می کنند که خود به از بین رفتن رنگ خودرو کمک می کند؛ بنابراین بهتر است از چادرهای دولایه ای استفاده کنید

بیشتر بخوانید »

فروش قطعات بدنه رنگ فاریک پراید، تیبا، ساینا


نویسنده : مدیریت

درب صندوق پراید 131، درب صندوق پراید صبا ، درب صندوق عقب پراید رنگ شرکتی کد رنگ 507و501 موجود است ، درب موتور پراید ۱۳۱ رنگ فابریک ، درب موتور پراید صبا رنگ فابریک ، درب موتور 131 رنگ شرکتی فابریک ،کاپوت پراید شرکتی ، درب پراید شرکتی ، درب موتور پراید شرکتی ، درب پراید شرکتی، درب پراید111 رنگ فابریک ،درب صندوق پراید 111رنگ فابریک ،درب پراید111 شرکتی ،درب پراید ، قیمت درب صندوق عقب پراید 111،درب پراید شرکتی، درب پراید111 رنگ فابریک ،درب صندوق پراید 111رنگ فابریک ،درب پراید111 شرکتی ،درب پراید ، قیمت درب صندوق عقب پراید 111، درب پراید شرکتی ،درب پراید رنگ فابریک ،درب جلو راست پراید، درب پرایدرنگ شرکتی ،بدنه رنگ فابریک ،درب پراید شرکتی ،درب پراید رنگ فابریک ،درب جلو راست پراید، درب پرایدرنگ شرکتی ،بدنه رنگ فابریک ، درب پراید شرکتی، درب عقب چپ پراید رنگ فابریک،درب چپ عقب پراید رنگ فابریک،درب عقب پراید،درب پرایدشرکتی،درب عقب پراید ۱۳۱،قیمت درب عقب پراید، درب فابریک پراید132 ، گلگیر پراید ، گلگیر پراید شرکتی ، گلگیر جلو پراید ، تعویض گلگیر چپ پراید ، گلگیر پراید رنگ فابریک ، گلگیر جلو پراید 131 ، گلگیر پراید فابریک ، قیمت گلگیر پراید گلگیر پراید 111 گلگیر پراید 111 رنگ فابریک راست ، گلگیر پراید111 ،درب پراید رنگ فابریک ،گلیر پراید شرکتی ،قیمت گلگیر پراید1/300/000تومان رنگ فابریک ،گلگیر چپ پراید111رنگ فابریک، گلگیرپراید (((تیبا))) درب تیبا شرکتی،درب تیبا رنگ فابریک درب تیبا کوره ای درب جلو چپ تیبا،درب تیبا ۲ ،درب تیبا2رنگ فابریک ، درب تیبا جلو راست تیبا شرکتی ، درب فابریک تیبا ،درب جلو چپ تیبا شرکتی فابریک ، درب تیبا شرکتی، درب تیبا ،درب عقب تیبا..تیبا2 رنگ فابریک L R، درب عقب تیبا فابریک ، قیمت قطعات بدنه تیبا ، درب تیبا عقب قیمت ،درب صندوق تیبا فابریک ، درب صندوق تیبا 2 فابریک درب صندوق تیبا 2 کوره ای ، درب تیبا شرکتی، درب تیبا ،درب عقب تیبا..تیبا2 رنگ فابریک L R، درب عقب تیبا فابریک ، قیمت قطعات بدنه تیبا ، درب تیبا عقب قیمت ،درب فابریک تیبا ،درب تیبا رنگ کوره ای ، درب تیبا ، درب جلو تیبا شرکتی ،درب تیبا دو ،درب تیبا یک ،درب تیبا رنگ فابریک ، درب تیبا قیمت 000 درب جلو راست تیبا رنگ فابریک ، درب صندوق تیبا فابریک ،درب تیبا یک 1 کوره ای ، رب تیباشرکتی، درب تیبا ، درب تیبا رنگ فابریک ،درب صندوق تیبا رنگ فابریک ، درب فابریک تیبا ، درب صندوق عقب تیبا یک 1شرکتی،قیمت درب صندوق تیبا 1 رنگ شده ، درب ساینا شرکتی ، درب فابریک ساینا ،درب ساینا رنگ فابریک ، قیمت درب جلو ساینا 0000000تومان ، درب ساینا جلو چپ رنگ فابریک ، قطعات بدنه ساینا شرکتی ،درب ساینا رنگ کوره ای ، درب سایناشرکتی ، درب ساینا رنگ فابریک،درب عقب راست ساینا ،درب ساینا عقب راست رنگ فابریک، قیمت درب عقب راست ساینا رنگ فابریک ،درب عقب ساینا رنگ کوره ای ، گلگیر ساینا ،گلگیر جلو ساینا ، گلگیر ساینا قیمت ، قیمت گلگیر جلو ساینا رنگ فابریک 0000 تومان ،گلگیر جلو راست ساینا رنگ فابریک، قطعات ساینا اتومات، قطعات بدنه ساینا، گلگیر ساینا رنگ کوره ای ، گلگیر ساینا ،گلگیر جلو ساینا ، گلگیر ساینا قیمت ، قیمت گلگیر جلو ساینا رنگ فابریک 000 تومان ، گلگیر ساینا رنگ کوره ای ، درب موتور ساینا رنگ فابریک، کاپوت ساینا شرکتی ، درب ساینا شرکتی، درب موتور ساینا شرکتی ،کاپوت جلو ساینا ، کاپوت ساینا رنگ فابریک ،کاپوت ساینا رنگ کوره ای ، درب ساینا شرکتی،درب صندوق عقب ساینا رنگ فابریک، درب صندوق ساینا رنگ کوره ای ، درب صندوق ساینا، قیمت درب صندوق ساینا رنگ فابریک 000000تومان بدنه ساینا،ارسال طبق کد رنگ

بیشتر بخوانید »

رنگ فابریک و نکات آن


نویسنده : مدیریت

بدنه فابریک یا اصطلاح مردم عادی (استوک ) قطعاتی هستند که در واقع از روی اتاق های تولیدات (اتاق های کامل ) اصلی شرکت های سایپا و یا ایران‌خودرو باز می‌شوند ویا اصطلاحا از اتاق صفر خودرو باز می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. در مواردی که بدنه ماشین شما دچار تصادف یا آسیب شود، می توانید برای جبران خسارت از بدنه فابریک استفاده کنید تا دچار افت قیمت بشوید یکی از تفاوت های بدنه های فابریک با کوره ای و استوک این است که قطعات فابریک بیشتر روی ماشین های بدون رنگ و رنگ شدگی و بی رنگ کاربرد دارند فقط برای خودروهایی کاربرد دارند تا بتوان جلوی افت قیمت مورد نظر در اتومبیل را جبران کرد اینجور بیشتر میتوان توضیح داد که ماشین و یا خودرو بدون رنگ به این معناست که جز سپرها، هیچ قسمتی از بدنه خودرو رنگ نشده و رنگ بدنه فابریک کارخانه است. خودروهایی که در این سطح باشند و اگر بدون رنگ واقعی باشند معمولا به قول بنگاهی‌ها «لازرورقی» نگهداری شده‌اند و ارزش خرید بالایی دارند. این را نیز بدانید که رنگ سپر و تعویض سپر و چراغ جلو و چراغ عقب و رکاب جزو بدنه نیست و حتی اگر سپرها کامل رنگ شده باشند و یا تعویض شده باشند ، بازهم می‌توان خودرو را بدون رنگ حساب کرد. خودرویی که رنگ فابریک است بی برو برگرد در مقایسه با ماشین همان مدل ارزش خرید بالاتری خواهد داشت با توجه به تمامی پیشرفت های صورت گرفته در زمینه‌ رنگ خودرو  به دلیل اینکه  نقاشان خودرو  درتعمیرگاها  امکانات یک کمپانی خودروسازی راندارند درنتیجه درزمان انجام عملیات رنگ کاری بدنه خودرو اختلافات رنگ شدگی از قبیل قطر یا میکرون رنگ و یا نوع پاشش رنگ نمایان می‌شود به  هرحال هر  نقاش خودرویی  تلاش میکندتا با  حد اقل امکانات  خود  رنگ امیزی  خود را به کارخانه نزدیک کند. ولی  در هر صورت   اختلاف رنگ غیرفابریک  و فابریک  بودن   رنگ شدگی وجود دارد به علت استفاده از نیروی انسانی. تشخیص   خطای انسانی در رنگ آمیزی از روش های تشخیص رنگ فابریک و غیر فابریک و یا کوره ای  است

بیشتر بخوانید »

بدنه فابریک و تنوع فروش قطعات سایپا از فروشگاه ماشین خان 1


نویسنده : مدیریت

با توجه به اینکه خودروها از کالاهای سرمایه ای محسوب می‌شوند فروشگاه ماشین خان با تمام توان سعی در تامین قطعات بدنه خودروهای سایپا وایران خودرو با حداقل هزینه و کف قیمت بازار دارد تا بتواند گوشه از هزینه ها و افت قیمت جبران کند و نیز این قطعات دارای ضمانت کارشناسی و اصالت کالا هستند قطعاتی در این مجموعه هستد شامل اتاق کامل پراید ، اتاق کامل پراید درجه یک 1 درب چپ پراید(راننده) ، درب راست جلو (شاگرد )پراید .درب عقب چپ پراید . درب موتور رنگ فابریک ، یا کاپوت پراید فابریک ، درب پراید 111 جلو ، قطعات بدنه رنگ فابریک پراید . درب فابریک پراید . درب جلو پراید کارخانه ای ، اتاق کامل پراید ، گلگیر پراید فابریک ، گلگیر پراید کور ای ، گلگیر پراید کرج ، درب پراید کوره ای سپر ۱۳۲ سفید ، درب پراید استوک ، چراغ جلو پراید و سپر ۱۱۱ سفید و درب پراید شرکتی سایپا هست از محصولات محبوب سایپا نیز اتاق کامل کوییک ، درب جلو چپ کوییک راننده رنگ فابریک . درب جلو راننده کوییک فابریک ، درب استوک کوییک ، درب جلو راست (شاگرد ) کوییک . درب عقب چپ کوییک فابریک . درب موتور کوییک فابریک ، کاپوت کوییک فابریک . کاپوت کوییک استوک ، سپر ساینا سفید ،درب ساینا سفید ، گلگیر کوییک ، گلگیر فابریک کوییک ،گلگیر کوییک کوره ، گلگیر کوییک ارزان . سقف و ستون شامل سقف و ستون کوییک ، قسمت عقب کوییک ، گلگیر عقب کوییک فابریک ، درب صندوق کوییک فابریک . در صندوق کوییک استویک ، درب عقب راست کوییک فابریک ، درب کوییک سفید ، درب عقب کوییک ، برای خودروی تیبا از محصولات سایپا ، اتاق کامل تیبا ، اتاق کامل تیبا درجه یا 1 , درب تیبا جلو چپ (راننده) . درب فابریک تیبا راست (شاگرد ) ، درب عقب تیبا فابریک . درب تیبا ارزان قیمت ، درب تیبا کوره ای ، درب جلو راست تیبا استوک . درب صندوق تیبا2 فابریک . درب عقب چپ تیبا رنگ فابریک ، درب شرکتی سایپا تیبا . گلگیر تیبا فابریک و بدون افت قیمت گلگیر تیبا کرج ، گلگیر تیبا کوره ای نیز می‌توان تهیه و موجود کرد همچنین برای خود روی ساینا از محصولات پر طرفدار سایپا اتاق کامل ساینا ،اتاق کامل ساینا درج یک 1, درب جلو ساینا فابریک . درب جلو چپ ساینا (راننده ) فابریک . درب ساینا کرج ، درب ساینا عقب فابریک ، درب ساینا استوک ،درب ساینا ارزان ، گلگیر جلو ساینا فابریک ، گلگیر عقب ساینا فابریک از روی اتاق ، کلاف کامل راست ساینا ، گلگیر عقب چپ ساینا ، گلگیر عقب ساینا ، سقف و ستون ساینا ، سقف ساینا ، درب ساینا کوره ای ، هم موجود هست و نیز طبق کد و همچنین طبق سفارش مشتری گرامی تهیه می‌شود و به سراسر کشور ارسال می‌شود .

بیشتر بخوانید »

بدنه فابریک و تنوع فروش قطعات سایپا از فروشگاه ماشین خان 1


نویسنده : مدیریت

با توجه به اینکه خودروها از کالاهای سرمایه ای محسوب می‌شوند فروشگاه ماشین خان با تمام توان سعی در تامین قطعات بدنه خودروهای سایپا وایران خودرو با حداقل هزینه و کف قیمت بازار دارد تا بتواند گوشه از هزینه ها و افت قیمت جبران کند و نیز این قطعات دارای ضمانت کارشناسی و اصالت کالا هستند قطعاتی در این مجموعه هستد شامل اتاق کامل پراید ، اتاق کامل پراید درجه یک 1 درب چپ پراید(راننده) ، درب راست جلو (شاگرد )پراید .درب عقب چپ پراید . درب موتور رنگ فابریک ، یا کاپوت پراید فابریک ، درب پراید 111 جلو ، قطعات بدنه رنگ فابریک پراید . درب فابریک پراید . درب جلو پراید کارخانه ای ، اتاق کامل پراید ، گلگیر پراید فابریک ، گلگیر پراید کور ای ، گلگیر پراید کرج ، درب پراید کوره ای سپر ۱۳۲ سفید ، درب پراید استوک ، چراغ جلو پراید و سپر ۱۱۱ سفید و درب پراید شرکتی سایپا هست از محصولات محبوب سایپا نیز اتاق کامل کوییک ، درب جلو چپ کوییک راننده رنگ فابریک . درب جلو راننده کوییک فابریک ، درب استوک کوییک ، درب جلو راست (شاگرد ) کوییک . درب عقب چپ کوییک فابریک . درب موتور کوییک فابریک ، کاپوت کوییک فابریک . کاپوت کوییک استوک ، سپر ساینا سفید ،درب ساینا سفید ، گلگیر کوییک ، گلگیر فابریک کوییک ،گلگیر کوییک کوره ، گلگیر کوییک ارزان . سقف و ستون شامل سقف و ستون کوییک ، قسمت عقب کوییک ، گلگیر عقب کوییک فابریک ، درب صندوق کوییک فابریک . در صندوق کوییک استویک ، درب عقب راست کوییک فابریک ، درب کوییک سفید ، درب عقب کوییک ، برای خودروی تیبا از محصولات سایپا ، اتاق کامل تیبا ، اتاق کامل تیبا درجه یا 1 , درب تیبا جلو چپ (راننده) . درب فابریک تیبا راست (شاگرد ) ، درب عقب تیبا فابریک . درب تیبا ارزان قیمت ، درب تیبا کوره ای ، درب جلو راست تیبا استوک . درب صندوق تیبا2 فابریک . درب عقب چپ تیبا رنگ فابریک ، درب شرکتی سایپا تیبا . گلگیر تیبا فابریک و بدون افت قیمت گلگیر تیبا کرج ، گلگیر تیبا کوره ای نیز می‌توان تهیه و موجود کرد همچنین برای خود روی ساینا از محصولات پر طرفدار سایپا اتاق کامل ساینا ،اتاق کامل ساینا درج یک 1, درب جلو ساینا فابریک . درب جلو چپ ساینا (راننده ) فابریک . درب ساینا کرج ، درب ساینا عقب فابریک ، درب ساینا استوک ،درب ساینا ارزان ، گلگیر جلو ساینا فابریک ، گلگیر عقب ساینا فابریک از روی اتاق ، کلاف کامل راست ساینا ، گلگیر عقب چپ ساینا ، گلگیر عقب ساینا ، سقف و ستون ساینا ، سقف ساینا ، درب ساینا کوره ای ، هم موجود هست و نیز طبق کد و همچنین طبق سفارش مشتری گرامی تهیه می‌شود و به سراسر کشور ارسال می‌شود .

بیشتر بخوانید »