نام کالا:گلگیر پراید۱۳۱ رنگ فابریک L&R ،گلگیر پراید سفید، گلگیر جلو پراید فابریک، خرید و قیمت گلگیر پراید رنگ فابریک ،قیمت گلگیر پراید ،۱۳۱


توضیحات:

بدنه فابریک, کف قیمت و دست اول خرید کنید، گلگیر پراید ۱۳۱ رنگ فابریک ، گلگیر پراید رنگ فابریک ،گلگیر پراید 111فابریک ،گلگیر پراید 132فابریک،گلگیر پراید رنگ شده،گلگیر پراید شرکتی ،گلگیر جلو پراید سمت راننده، (((تعویض بدون افت قیمت))) با استفاده از قطعات بدنه رنگ فابریک تعویض قطعات حتی توسط خبره ترین کار شناسان مشخص نخواهد نشد ارسال طبق کد رنگ جهت اطلاع از قیمت خرید قطعات tel 09392251353 ماشین خان :توجه بفرمایید***کوره ای نیست و شامل افت قیمت نمی باشد***قیمت:4/000/000