نام کالا:درب ال90، درب جلو چپ ال 90رنگ فابریک ، درب جلو ال90تندر09392251353


توضیحات:

درب جلوال90 رنگ فابریک وشرکتی ، درب جلوچپ(راننده) تندر ال90 ،درب جلو سمت راننده اصلی ،درب جلو راست تندر90 ال90، درب اصلی ال90 ،درب ال90 (((تعویض بدون افت قیمت))) با استفاده از قطعات بدنه رنگ فابریک ،تعویض قطعات حتی توسط خبره ترین کار شناسان مشخص نخواهد نشد ارسال طبق کد رنگ جهت اطلاع از قیمت خریدtel 09392251353قیمت: تومان